วิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ผลงานนักศึกษา :: เรื่อง การปฏิฐมพยาบาลเบื้องต้น กระดูกต้นขาหัก 
เจ้าของผลงาน ::
573050362-9 นายอภิเดช ประโคลาพัง
573050343-3 นายณัฐพล คำฤาชัย
573050763-1 นายอาฐิติ เยาวเรศ
573050760-7 นายภานุวัฒน์ นามทอง
573050464-1 นางสาวอัญชริดา ปัญญาพวน
573050464-1 นางสาวอัญชริดา ปัญญาพวน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ผลงานนักศึกษา :: เรื่อง งานพยาบาลเรื่องกล้ามเนื้อฉีกขาด (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

เจ้าของผลงาน ::
1.ธิบดี ช่างคุณ 573050348-3
2.จิระพงค์ จันเสน 573050340-9
3.ตรงกัณฑ์ มุสิกพันธ์ 573050458-6
4.ประเทืองวุฒิ เนื่องภักดี 573050353-0
5.รุจกพงษ์ นาคำภา 573050761-5
6.นายกฤตภาส ใยขันธ์ 573050757-6
7.ธีรพงษ์ จิกชาตรี 573050349-1
8.อภิวัฒน์ อุตตราช 573050363-7
9.พุทธรักษ์ ปัทเขียว 573050462-5

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ผลงานนักศึกษา :: เรื่อง ปฐมพยาบาลการห้ามเลือด-KKU
เจ้าของผลงาน ::
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายวิชา First Aid (Summer2013)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ผลงานนักศึกษา :: เรื่อง การปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูสันหลังหัก กลุ่มที่ 10
รายวิชา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(FIRST AID AND EMERGENCY CARE) 262111
สร้างสรรรค์ผลงานโดย นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ผลงานนักศึกษา :: เรื่อง การปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกขาหัก
สร้างสรรรค์ผลงานโดย จัดทำโดยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ED KKU ภาคเรียนที่ 3/2555

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

rekomendasi agen judi slot online terbaru resmi deposit pulsa dan bank lokal. Layanan support 24 jam.