พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ Master of Nursing Science Program in Adult Nursing

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย    : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science Program in Adult Nursing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)10626584_1515055512061399_4700446224123085272_n
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Nursing Science (Adult Nursing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.N.S. (Adult Nursing)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ             หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
ภาษาที่ใช้         ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางหัวข้อในบางรายวิชา
การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี

การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)

10502101_749749115114356_2156299430461876642_nอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เป็นพยาบาลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการดูแลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ พยาบาลประจาโรงเรียน/สถานประกอบการ และอื่นๆ) ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้สอนด้านการพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการทางด้านสุขภาพและการพยาบาล และนักวิจัย

 1. Slot Online
 2. Situs Slot Online Terbaik Dan Terpercaya No 1
 3. Slot Gacor
 4. Slot Terbaru: https://www.shaptahik.com/slot-terbaru.php
 5. Slot Pragmatic Play
 6. Situs Slot Online Terpercaya
 7. Kumpulan Situs Judi Slot Terpercaya
 8. Game Slot Online
 9. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 10. Situs Judi Slot Online Terpercaya 2021
 11. Situs Slot Online Indonesia
 12. SLOT88
 13. RAJASLOTXO
 14. Slot Joker123
 15. Situs Slot Online Terbaik
 16. Daftar Situs Slot Online
 17. Agen Slot Online Resmi
 18. Slot Deposit Pulsa
 19. Situs Slot Gacor
 20. Situs Judi Slot Online Terbaik & Judi Online 2021
 21. Agen Slot Online Terpercaya
 22. Daftar Situs Judi Slot Terbaik Dan Terpercaya No 1
 23. Link Alternatif Joker123
 24. Pragmatic Play Indonesia
 25. Daftar Situs Judi Slot Online Gampang Menang Terbaik 2021
 26. AloJudi Slot
 27. KayaMendadak88 Slot
 28. Situs Judi Slot Online: http://happy.daa.jp/slot-online/
 29. Situs Judi Slot Online Joker Slot Gaming
 30. Judi Slot Online SLOT88
 31. Slot Gacor Gampang Menang
 32. Judi Slot Pragmatic Play
 33. Link Alternatif: https://nimafadavibeats.com/
 34. Situs Judi Slot Online Indonesia: https://hgj.nbc.mybluehost.me/
 35. Situs Judi Slot Online Terpercaya No 1
 36. Situs Judi Slot Mudah Menang
 37. Situs Slot Online Terbaik dan Terpercaya
 38. Situs Judi Slot Online Terpercaya
 39. slot
 40. Situs Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 41. Situs Judi Slot Terbaik Dan Terpercaya No 1
 42. Judi Slot Online Jackpot Terbesar Gampang Menang
 43. Slot Online Terlengkap
 44. Slot Pulsa
 45. Slot Deposit DANA
 46. SLOT88 Pulsa
 47. Situs Judi Slot Online Resmi 2021
 48. Slot Via Dana
 49. Situs Judi Online Resmi Aman Dan Terpercaya 2022
 50. https://www.nubekasi.id/
 51. Forum Slot Online Indonesia
 52. Daftar Terbaru Situs Judi Slot Online Terpercaya 2022
 53. Situs Judi Slot Online Indonesia Terpercaya
 54. Situs Judi Slot Online Terpercaya di Indonesia 2022
 55. situs judi slot gacor online terpercaya
 56. Situs Judi Slot Online Terbaik dan Terpercaya 2022
 57. Situs Judi Slot Online Terlengkap
 58. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 59. Slot Online
 60. Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 61. Game Slot Online
 62. Judi Slot Terpercaya
 63. Kumpulan Situs Judi QQ Online Terpercaya
 64. Slot Online Terpercaya
 65. Situs Slot Online Indonesia Terbaik
 66. Situs Game Slot Online Terbaik
 67. Situs Judi Slot Online Jackpot Terbesar
 68. Situs Judi Slot Online Terbaik Dan Terpercaya No 1
 69. Situs Slot Online Terlengkap
 70. Situs Slot Deposit Pulsa dan Slot Online Terbaik