Category: Uncategorized

บัตรสาขาผู้ใหญ่มีราคา 0

ขอเชิญร่วมงานเลี้ยง เพื่อแสดงมุทิตาจิต ต่อ อาจารย์เพลินตา ศิรปการ และ ผศ.พรรณวดี ตันติศิรินทร์

การประชุมวิชาการ “การพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค” ค่ำคืนวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 จะมีงานเลี้ยง เพื่อแสดงมุทิตาจิต ต่อ อาจารย์เพลินตา ศิริปการ และ ผศ.พรรณวดี ตันติศิรินทร์ สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ สามารถร่วมงานเลี้ยงได้เลย สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาประชุมวิชาการ แต่ต้องการร่วมงานเลี้ยง สามารถซื้อบัตรเข้างานเลี้ยงได้ ในราคา ท่านละ 500 บาท ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มาร่วมงานเลี้ยงกันนะคะ